Cisterna za tretman
otpadnih voda

aidacommerc
aidacommerc

Snimanje kanalnih cijevi tv kamerom

aidacommerc
Svi izvještaji su u skladu sa evropskom normom EN 13508-2


- Izveštaj oštećenje cjevovoda sa grafičkim prikazom tačne pozicije oštecanja
- Mogućnost prikaza dvije slike po oštećenju na grafičkom prikazu
- Dijagram nagiba (inklinacije) cjevovoda
- Mogućnost prikaza slike sa tačnom dužinom oštecenja (pomuću lasera)Više informacija

Čuvajmo okolinu, reciklirajmo...

Bavimo se reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminija, bakra, akumulatora. Od 2013. godine započeli smo djelatnost otkupa PET ambalaže, plastike,papira, najlona, kartona kao i tretman otpadnih i zauljenih voda...

Reciklažno dvorište

Mnogo je lakše prepoznati otpad,
nego definisati – šta je ustvari otpad?Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini "otpad" - znači,
sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže,
namjerava odložiti ili
se traži da budu odložene
u skladu sa jednom od
kategorija otpada navedenoj u listi otpada...

Novosti

28.09. 2015
aidacommerc

Recikliranje

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih...


Više informacija
19.08. 2015
aidacommerc

Mašina za šrediranje
najlona i razne plastike

Za potrebe našeg uspješnijeg i boljeg poslovanja odnedavno smo nabavili i mašinu za šrediranje....


Više informacija
12.06. 2015
aidacommerc

Medicinski otpad

Započela je sakupljanje, transport, privremeno skladištenje, tretman i obradu potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada...


Više informacija

Moderni poslovni objekti

zgrade a1, b1


Poslovni objekat A1 površine 1.300m2 sa dvorištem površine 2.083m2 u poslovnoj zoni na Stupu. U prizemlju poslovnog objekta nalaze se tri kancelarije, ulazni hol sa stepeništem i skadišni prostor površine 500 m2. ...

više informacija

Otkup
PET ambalaže

Otkup svih vrsta kesica iz supermarketa, plastičnih buradi, kanistera, plastičnih gajbi, svih vrsta plastike(PP, HDPE, LDPE, PE, PVC, ABS)...


opširnije

Medicinski otpad

Započeli smo sakupljanje, transport, privremeno skladištenje, tretman i obradu potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada


opširnije

EE
otpad

EE otpad je sva električna i elektronička oprema određena za otpad. EE oprema po definiciji obuhvata sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj...


opširnije

Za sva dodatna pitanja molimo Vas da nas kontaktirate

Naši klijenti

Kontakt

Osnovni podaci

Galerija fotografije

Reciklažno dvorište

2015 Aida Commerce | Sarajevo