Back
Next
ČUVAJMO OKOLINU, RECIKLIRAJMO...

Bavimo se reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminija, bakra, akumulatora.
Od 2013. godine započeli smo djelatnost otkupa PET ambalaže, plastike,papira, najlona, kartona kao i
tretman otpadnih i zauljenih voda...
Kontakt

Adresa:
Pijačna br. 5, 71 000 Sarajevo
Bosna i Herecegovina
Telefon:
+387 33 638 467
Fax:
+387 33 762 470
E - mail:
aidacommerce@bih.net.ba
Osnovni podaci

Sjedište:
Pijačna br. 5, 71 000 Sarajevo
Bosna i Herecegovina
ID: 4200562400005
RPL djelatnost:
38.32 Reciklaža posebno
izdvojenih materijala
Raiffeisen bank:
161000000 1920029

2016 Aida Commerce | Sarajevo
Webagent
Mnogo je lakše prepoznati otpad, nego definisati - šta je ustvari otpad?


Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini "otpad" - znači,
sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže,
namjerava odložiti ili
se traži da budu odložene
u skladu sa jednom od
kategorija otpada navedenoj u listi otpada...
NOVOSTI
RECIKLIRANJE

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih...
MAŠINA ZA ŠREDIRANJE
NAJLONA I RAZNE PLASTIKE

Za potrebe našeg uspješnijeg i boljeg poslovanja odnedavno smo nabavili i mašinu za šrediranje....
GALERIJA

NAŠI KLIJENTI
CISTERNA ZA TRETMAN
OTPADNIH VODA


MEDICINSKI OTPAD

Započela je sakupljanje, transport, privremeno skladištenje, tretman i obradu potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada...

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
MEDICINSKI OTPAD

Započela je sakupljanje, transport, privremeno skladištenje, tretman i obradu potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada...
TRETMAN OTPADNIH VODA
Pružamo uslugu tretmana otpadnih voda u smislu odvoza, zbrinjavanja, prerade i sl. U mogućnosti smo zbrinuti i na ekološki način preraditi različite vrste otpadnih voda kao što su otpadne vode onečišćene uljima...
Back
Next
SNIMANJE KANALNIH CIJEVI TV KAMEROM

Svi izvještaji su u skladu sa evropskom normom EN 13508-2


- Izveštaj oštećenje cjevovoda sa grafičkim prikazom tačne pozicije oštecanja
- Mogućnost prikaza dvije slike po oštećenju na grafičkom prikazu
- Dijagram nagiba (inklinacije) cjevovoda
- Mogućnost prikaza slike sa tačnom dužinom oštecenja (pomuću lasera)
MODERNI POSLOVNI OBJEKTI
ZGRADE A1, B1

Poslovni objekat A1 površine 1.300m2 sa dvorištem površine 2.083m2 u poslovnoj zoni na Stupu. U prizemlju poslovnog objekta nalaze se tri kancelarije, ulazni hol sa stepeništem i skadišni prostor površine 500 m2. ...
Za sva dodatna pitanja molimo Vas da nas kontaktirate
KATALOG 2016                               New

AIDA COMMERCE
Reciklažno dvorište
Mnogo je lakše prepoznati otpad nego ga definisati - šta je zapravo otpad?