TRETMAN I OBRADA
NEOPASNOG I OPASNOG OTPADA
MEDICINSKI OTPAD
EE OTPAD
OTKUP PET AMBALAŽE I SVIH VRSTA PLASTIKE
ECO WORLD

ECO WORLD nudi usluge nabavke, isporuke i montaže komunalne/ekološke
opreme renomiranog proizvođača.
Back
Next
Kontakt

Adresa:
Pijačna br. 5, 71 000 Sarajevo
Bosna i Herecegovina
Telefon:
+387 33 638 467
Fax:
+387 33 762 470
E - mail:
aidacommerce@bih.net.ba
Osnovni podaci

Sjedište:
Pijačna br. 5, 71 000 Sarajevo
Bosna i Herecegovina
ID: 4200562400005
RPL djelatnost:
38.32 Reciklaža posebno
izdvojenih materijala
Raiffeisen bank:
161000000 1920029

Mnogo je lakše prepoznati otpad, nego definisati - šta je ustvari otpad?


Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini "otpad" - znači,
sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže,
namjerava odložiti ili
se traži da budu odložene
u skladu sa jednom od
kategorija otpada navedenoj u listi otpada...
GALERIJA


NAŠI KLIJENTI
RECIKLAŽNO DVORIŠTE
ECO VS HP 4000
Postrojenje za tretman
zauljenih voda i emulzije velikog kapciteta sukladno savremenim standardima
u EU.
MEDICINSKI OTPAD

Započela je sakupljanje, transport, privremeno skladištenje, tretman i obradu potencijalno infektivnog i infektivnog medicinskog otpada...
Pružamo uslugu tretmana otpadnih voda u smislu odvoza, zbrinjavanja, prerade i sl. U mogućnosti smo zbrinuti i na ekološki način preraditi različite vrste otpadnih voda kao što su otpadne vode onečišćene uljima...
TRETMAN OTPADNIH VODA
Back
Next
SNIMANJE KANALNIH CIJEVI TV KAMEROM

Svi izvještaji su u skladu sa evropskom normom EN 13508-2


- Izveštaj oštećenje cjevovoda sa grafičkim prikazom tačne pozicije oštecanja
- Mogućnost prikaza dvije slike po oštećenju na grafičkom prikazu
- Dijagram nagiba (inklinacije) cjevovoda
- Mogućnost prikaza slike sa tačnom dužinom oštecenja (pomuću lasera)
Click for new image
Za sva dodatna pitanja molimo Vas da nas kontaktirate
KATALOG 2016                              

AIDA COMMERCE
Reciklažno dvorište
Mnogo je lakše prepoznati otpad nego ga definisati - šta je zapravo otpad?
2016 Aida Commerce | Sarajevo
Webagent
Back
Next
ČUVAJMO OKOLINU, RECIKLIRAJMO...

Bavimo se reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminija, bakra, akumulatora.
Od 2013. godine započeli smo djelatnost otkupa PET ambalaže, plastike,papira, najlona, kartona kao i
tretman otpadnih i zauljenih voda...
ISO 14001:2015                          
Sa ponosom mozemo obavijestiti naše cijenjene kupce i poslovne partnere da je privredno društvo Aida Commerce postala vlasnik cetrifikata ISO 14001:2015.