EE OTPAD


Mnogo je lakše prepoznati otpad, nego definisati - šta je ustvari otpad?

OTKUP PET AMBALAŽE I SVIH VRSTA PLASTIKE

Vršimo otkup svih vrsta plastičnih gajbi kao i otkup svih vrsta plastike (PP, HDPE, LDPE, PE, PVC, ABS).
MEDICINSKI OTPAD


Vršimo skladištenje i transport do konačnog zbrinjavanja hemiskog i farmaceutskog  otpada a komačno zbrinjavanje vršimo u spalionicama EU sa kojima imamo potpisan ugovor.


SNIMANJE KANALNIH CIJEVI TV KAMEROM
Svi izvještaji su u skladu sa evropskom normom EN 13508-2- Izveštaj oštećenje cjevovoda sa grafičkim prikazom tačne pozicije oštecanja
- Mogućnost prikaza dvije slike po oštećenju na grafičkom prikazu
- Dijagram nagiba (inklinacije) cjevovoda
- Mogućnost prikaza slike sa tačnom dužinom oštecenja (pomuću lasera)


AIDA COMMERCE RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini "otpad" - znači,
sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene
u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada... 

Partnerski odnosi s kupcima.

Partnerski odnosi s kupcima, dobavljačima te ostalim zainteresiranim stranama
 

Stalno obnavljanje i modernizacija.

Stalno obnavljanje i modernizacija materijalno-tehničkih sredstava, te praćenje novih tehnologija u segmentu ZAŠTITE OKOLIŠA.
 

Sprječavanje onečišćenja okoliša

Sprječavanje onečišćenja okoliša tokom manipulacije i skladištenja otpada.
 

Stalno poboljšanje djelotvornosti sistema

Stalno poboljšanje djelotvornosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.


ECO World


ECO World
je firma osnovana kao podružnica firme Aida Commerce d.o.o koja se bavi   reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminijuma, bakra, akumulatora. Od 2013 god. započela je djelatnost otkupa pet ambalaže,plastike,papira,najlona,kartona kao i tretmana otpadnih i zauljenih voda. Od 2015 počeli smo s zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada kao i medicinskog otpada čime smo proširili spektar djelatnosti te snizili troškove u želji da dodatno učvrstimo poziciju na tržištu u korist naših klijenata.
ISO 14001:2015

Sa ponosom mozemo obavijestiti naše cijenjene kupce i poslovne partnere da je privredno društvo Aida Commerce postala vlasnik cetrifikata ISO 14001:2015.

KATALOG 2016  

AIDA COMMERCE
Reciklažno dvorište
Mnogo je lakše prepoznati otpad nego ga definisati - šta je zapravo otpad?
GALERIJA

Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini "otpad" - znači, sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene
u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada...Upoznajte Nas

Bavimo se reciklažom sekundarnih sirovina širokog spektra kao što su otpadno željezo, obojeni metali, tretmanom i zbrinjavanjem orpadnih i zauljenih voda, infektivnog i poteocijalno infektivnog otpada, otkupom PET ambalaže, plastike, papira, najlona, kartona kao i zbrinjavanjem EE otpada.


2017 Aida Commerce | Sarajevo    
Design BY Webagent Sarajevo