E-otpad je popularan i neformalan naziv za svu električnu i elektronsku opremu određenu za otpad. Električna i elektronska oprema obuhvata sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima.

U svijetu u kojem se masovno koriste e-uređaji, sve je veća potreba i odgovornost za pravilnim zbrinjavanjem. Neodgovorno odlaganje i nelegalna preuzimanja e-opreme dovode do kršenja zakonskih akata, te dovode do zagađenje prirode i društva.

Aida Commerce d.o.o. je licencirana i posjeduje sve dozvole za sakupljanje i reciklašu e-otpada, te za preuzetu opremu izdaje validnu potvrdu na osnovu koje kompanije i društva mogu izvršiti otpis opreme.

Naša kompanija je odlučila da doprinese društvu i zajednici u kojoj djeluje, te je investirala u novo moderno reciklažno dvorište “Eco World” – „Eko Svijet“ u okviru kojeg će se vršiti besplatna reciklaža e-otpada. Prijateljski Vas pozivamo da postanete naš prijatelj partner i da Vaše buduće e-otpade zbrinete u kordinaciji sa nama na ekološki prihvatljiv naćin.

Ukoliko želite zbrinuti Vašu staru e-opremu ili imate pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Stojimo Vam na raspolaganju.

Eko World Team
Tel: +387 33 638 467
e-mail: info@aidacommerce.ba

Razlikujemo više vrsta E-opreme:

 1. Veliki kućanski uređaji kao npr: električni štednjaci, strojevi za pranje rublja i suđa, zamrzivači, frižideri i sl.
 2. Mali kućanski uređaji kao npr: usisavači, pegle, tosteri, uređaji za sušenje kose, mikrovalne pečnice i sl.
 3. Informatička oprema (IT) i oprema za telekomunikacije kao npr: računari, laptopi, pisači, kopirna oprema, printeri, ups jedinice, kalkulatori, telefoni, mobiteli i sl.
 4. Oprema široke potrošnje za razonodu kao npr: radio i TV aparati, videokamere, hi-fi uređaji, muzički instrumenti i sl.
 5. Rasvjetna oprema, kao npr: neonska svjetla, led svjetla, standardne sijalice, lampe i sl.
 6. Električni i elektronički alati kao npr: bušilice, pile, šivaći strojevi i sl.
 7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema kao npr: videoigre, računari za biciklizam, ronjenje, trčanje, i sl.
 8. Medicinski uređaji kao npr: uređaji za dijalizu, kardiološki uređaji, analizatori, radioterapijska oprema i sl.
 9. Instrumenti za nadzor i upravljanje kao npr: detektori dima, termostati, instrumenti za nadziranje i sl.
 10. Samoposlužni aparati kao npr: uređaji za izdavanje toplih napitaka, uređaji za izdavanje novca i sl.

Prema mjestu nastanka E-otpad se dijeli u dvije grupe:

 1. E-otpad iz domaćinstva
 2. E-otpad koji nastaje u privredi (kompanije, organizacije, razna društva i slično)
PODIJELI: