AIDA Commerce d.o.o. nudi uslugu čišćenja separatora sa najsavremenijom opremom.

Zakonska obaveza je održavati separatore čistim i ispravnim. Redovno održavanje separatora se preporučuje jednom u godini, kako nebi došlo do začepljenja.

Naš profesionalni tim je obučen kako efikasno i pravilno izvršiti čišćenje separatora, te prikupljene taloge pravilno i sigurno transportovati do naših skladišnih prostora na kojima vršimo obradu na ekološki prihvatljiv način. Konačno zbrinjavanje vršimo u EU sa kojima imamo dugoročne poslovne odnose.

PODIJELI: