Vršimo usluge zbrinjavanja hemijskog i farmaceutskog otpada, kao i svih drugih vrsta medicinskog otpada.

Medicinski otpad se djeli na:

  • Infektivni otpad
  • Potencijalno infektivni otpad
  • Oštri otpad
  • Hemijski otpad
  • Farmaceutski otpad
  • Citostatike i amalgamski otpad

Aida Commerce d.o.o. je ovlaštena da obavlja djelatnost zbrinjavanja medicinskog otpada. U tom procesu koristimo najsavremeniju opremu i mehanizaciju. Infektivni, potencijalno infektivni i oštri otpad zbrinjavamo u vlastitoj režiji na postrojenjima Newster 10 i Newster 15, dok ostali medicinski otpad skladištimo do izvoza na spaljivanje.

Transport medicinskog otpada

Za transport medicinskog otpada koristimo najsavremeniju mehanizaciju u skladu sa najvišim standardima i normama.

Sva naša vozila posjeduju ADR certifikate za prevoz opasnog otpada.

PODIJELI: