TRETMAN OTPADNIH VODA


Pružamo uslugu tretmana otpadnih voda u smislu odvoza, zbrinjavanja, prerade i sl. U mogućnosti smo zbrinuti i na ekološki način preraditi različite vrste otpadnih voda kao što su otpadne vode onečišćene uljima, mastima i naftnim derivatima različitog mjesta nastanka, kao što su benzinske pumpe, saobraćajnice, parkinzi, površine koje se koriste za različite tehnološke procese, tvorničke hale, terazne vrste separatora.

ZBRINJAVANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Tretman otpadnih voda (otpadne vode iz separatora ulja i masti) koja u sebi sadrže ulja masti, i suspendirane čvrste čestice se odvija na sljedeći način:

Za crpanje otpadne vode koristi se specijalno komunalno vozilo opremljeno muljnom pumpom i spremnikom. Za prečišćavanje ove vrste otpadne vode koristi se kompaktni uređaj koji radi na principu zagrijavanja otpadne vode pod povišenim pritiskom pri čemu dolazi do izdvajanja vode u obliku vodene pare koja se zatim kondenzira.

U dnu isparivačke jedinice ostaje ugušćeni talog kojeg čine suspendirane čvrste čestice, ulje i masti. Ovaj talog se pomoću pumpe prazni iz aparata u plastične spremnike, koje će se na osnovu ugovora predati firmi koja je ovlaštena za zbrinjavanje otpada povezanog sa otpadnim vodama.

Objekat koji je pirlagođen za smještaj uređaja za prečišćavanje otpadnih voda te za privremeno skladištenje spremnika sa otpadnim uljima tehnički je tako riješen da onemogućava rasipanje sadržaja na okolno tlo ukoliko bi došlo do eventualnog napuknuća spremnika koja bi rezultirala istjecanjem njihovog sadržaja.

2017 Aida Commerce | Sarajevo    
Design BY Webagent Sarajevo