MEDICINSKI OTPAD


Vršimo skladištenje i transport do konačnog zbrinjavanja hemiskog i farmaceutskog  otpada a komačno zbrinjavanje vršimo u spalionicama EU sa kojima imamo potpisan ugovor.

Firma Aida Commerce d.o.o.

Se bavi zbrinjavanjem medicinskog otpada u skladu sa izdatom okolišnom dozvolom br:UPI 05/2-23-11-149/14 MK od 06.12.2014 god. Zbrinjavanje infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada se vrši na postrojenju Newster 10. Vršimo skladištenje i transport do konačnog zbrinjavanja hemiskog i farmaceutskog  otpada a komačno zbrinjavanje vršimo u spalionicama EU sa kojima imamo potpisan ugovor.Transport medicinskog otpada

Prevoz medicinskog otpada vrši se vozilom koje posjeduje ADR licencu za prevoz opasnog otpada. Aida Commerce d.o.o. vrši transport i skladištenje do konačnog zbrinjavanja hemijskog i infektivnog otpada , a konačno zbrinjavanje se vrši u spalionicama EU sa kojim firma ima potpisane ugovore.

SNIMANJE KANALNIH CIJEVI TV KAMEROM

Djelujemo na cilelom prostoru Bosne i Hercegovine.Preuzima medicisnki otpad od malih i velikih laboratorija klinika.Prevozimo medicinski otpad našim vozilima (Citroen Jumber).Otpad se doprema u naše dvorište i pod stalnim je nadzorom.


Otpad se procesuira na postrojenju Newster nakon ćega se otprema na spaljivanje.0
2017 Aida Commerce | Sarajevo    
Design BY Webagent Sarajevo