SNIMANJE KANALNIH CIJEVI TV KAMEROM


Pružamo uslugu tretmana otpadnih voda u smislu odvoza, zbrinjavanja, prerade i sl. U mogućnosti smo zbrinuti i na ekološki način preraditi različite vrste otpadnih voda kao što su otpadne vode onečišćene uljima, mastima i naftnim derivatima različitog mjesta nastanka, kao što su benzinske pumpe, saobraćajnice, parkinzi, površine koje se koriste za različite tehnološke procese, tvorničke hale, terazne vrste separatora.

USLUGA ČIŠĆENJA I ISPIRANJA KANALIZACIJE UKLJUČUJE:

- otčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda
- hidrodinamičko visokotlačno čišćenje i ispiranje cjevovoda
- potpuno uklanjanje tvrdokornih naslaga i korijenja upotrebom specijalnih alata
- visokotlačno pranje revizionih okana
-izvlačenje otpadnog materijala iz cijevi i revizionih okana    i odvoz na zbrinjavanje.

-Svi izvještaji su u skladu sa evropskom normom EN 13508-
-Izveštaj oštećenje cjevovoda sa grafičkim prikazom tačne pozicije oštećenja
-Mogućnost prikaza dvije slike po oštećenju na grafičkom prikazu
-Dijagram nagiba (inklinacije) cjevovoda
-Mogućnost prikaza slike sa tačnom dužinom oštećenja (pomuću lasera).
CCTV VIDEO INSPEKCIJA KANALIZACIJSKIH SISTEMA

CCTV inspekcija kanalizacije je tehnologija koja osobama koje upravljaju kanalizacijom omogućava da upoznaju stvarno stanje objekta kojim upravljaju.
Naša oprema opremljena je digitalnim robot kamerama.
Snimanje cijevi obavlja se na novim cjevovodima radi kontrole kvalitete izvedenih radova, a na postojećim cjevovodima radi utvrđivanja stanja cjevovoda i lociranja svih nepravilnosti i mogućih proboja cijevi kako bi se ciljano izvršile sanacije i sve eventualne nepravilnosti otklonile.
2017 Aida Commerce | Sarajevo    
Design BY Webagent Sarajevo