OTKUP KARTONA, NAJLONA I PLASTIKE


Bavimo se reciklažom sekundarnih sirovina širokog spektra kao što su otpadno
željezo, obojeni metali, tretmanom i zbrinjavanjem orpadnih i zauljenih voda,
infektivnog i poteocijalno infektivnog otpada, otkupom PET ambalaže, plastike,
papira, najlona, kartona kao i zbrinjavanjem EE otpada.

 
Vršimo otkup sekundarnih sirovina:

Željezo:
      1. klasa, 2. klasa, limovi, armatura...
Bakar:
      1. klasa, 2. klasa, 3. klasa.
Aluminijum:
      tvrdi, mehki, profili, žica, doze, hladnjaci, konvektori...

Mesing, prokrom, bronza, cink, olovo, akumulatori, Cu-Ms hladnjaci, kablovi...
Papir, kartonska ambalaža, najlon, plastika - PET, HDPE, LDPE, PP.
 

BIJELI PAPIR

 
 

KARTON

 

MASNI PAPIR

 

NOVINE

 

NAJLON BIJELI

 
 

NAJLON OBOJENI

 

PET AMBALAŽA

 

TVRDA GAJBA

 

ČEPOVI

 
 

KANISTERI

 

STOLICE

 

HDPE BOCE


AIDA COMMERCE RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini "otpad" - znači,
sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene
u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada... 

Partnerski odnosi s kupcima.

Partnerski odnosi s kupcima, dobavljačima te ostalim zainteresiranim stranama
 

Stalno obnavljanje i modernizacija.

Stalno obnavljanje i modernizacija materijalno-tehničkih sredstava, te praćenje novih tehnologija u segmentu ZAŠTITE OKOLIŠA.
 

Sprječavanje onečišćenja okoliša

Sprječavanje onečišćenja okoliša tokom manipulacije i skladištenja otpada.
 

Stalno poboljšanje djelotvornosti sistema

Stalno poboljšanje djelotvornosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.
2017 Aida Commerce | Sarajevo    
Design BY Webagent Sarajevo