UPOZNAJTE NAS


Bavimo se reciklažom sekundarnih sirovina širokog spektra kao što su otpadno
željezo, obojeni metali, tretmanom i zbrinjavanjem orpadnih i zauljenih voda,
infektivnog i poteocijalno infektivnog otpada, otkupom PET ambalaže, plastike,
papira, najlona, kartona kao i zbrinjavanjem EE otpada.

Firma Aida Commerce d.o.o. od svog osnivanja 1988 god. bavi se reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminijuma, bakra, akumulatora. Od 2013 god. započela je djelatnost otkupa pet ambalaže,plastike,papira,najlona,kartona
kao i tretmana otpadnih i zauljenih voda. 2015 god. počeli smo sa zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada
kao i medicinskog otpada čime smo proširili spektar djelatnosti poboljšali uslove poslovanja u korist naših klijenata. Pored navedenog bavimo se i prodajom crne metalurgije,građevinskog materijala, alata, reznih i brusnih materijala kao i opremom za zavarivanje.POLITIKA OKOLIŠA
Aida Commerce d.o.o svoje poslovanje, između ostalog, zasniva na ideji dobrog susjeda i Društva koje se odgovorno odnosi prema zaštiti okoliša i nastoji svoje radne aktivnosti provoditi uz najmanje moguće nepovoljne uticaje na okoliš.
U skladu s tim, Aida Commerce d.o.o se obavezuje da:
  • Primjenjuje i neprekidno poboljšava sistem upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001:2015
  • Usklađuje svoje poslovanje sa zahtjevima primjenjivih zakona, propisa i obaveza
  • Sprječava zagađivanje okoliša usvajanjem novih tehnologija i odabiranjem prikladnih sredstava i postupaka u zbrinjavanju i reciklaži sekundarnih sirovina, otpadnih voda, medicinskog otpada, te snimanju kanalnih cijevi i prodaje crne metalurgije.
  • Brine o sigurnosti i zdravlju zaposlenih
  • Razvija kod zaposlenih i drugih zainteresovanih strana svijest o važnosti zaštite okoliša i njihovoj ulozi u tome.IZDATE DOZVOLE1.Kanton Sarajevo-Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Broj 05-23-23772/12III od 31.01.2013. god.
2.Federalno ministarstvo okoliša i turizma Broj UPI-05/2-23-11-73/14MK od 20.06.2014. god.
3.Federalno ministarstvo okoliša i turizma-Medicinski otpad
Broj UPI 05/2-23-11-149/14MK odPROSTOR I OPREMAKod izvođenja radova koristimo bogatu i raznovrsnu opremu koju kontinuirano nabavljamo i osavremenjujemo. Pored opreme za tretman otpadnih i zauljanih voda kao i opreme za tretman medicinskog otpada,posjedujemo veliki vozni park koji se sastoji od vakum cisterni,transportnih kamiona,
viljuškara,prese za papir,prese za sječenje svih vrsta materijala,građevinskih mašina za rezanje otpadnog željeza,te ostalog alata neophodnog za ovu djelatnost. Posjedujemo prodavnicu građevinskog materijala sa velikim asortimanom, prvenstveno svih vrsta cijevi, alata, a koja je osmišljena na način metalnog centra gdje se sve može nabaviti od metala. Sva oprema posjeduje odgovarajuće ateste za rad a vozila koja prevoze opasni otpad ADR certifikate. Kontinuirano i ažurno pratimo promjene zakonske regulative u ovom području,tako da imamo sva potrebna rješenja i dozvole od strane nadležnih institucija da na zakonit i legalan način obavljamo našu djelatnost.

Aida Commerce - Reciklažno dvorište - politika okoliša


AIDA COMMERCE RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini "otpad" - znači,
sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene
u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada... 

Partnerski odnosi s kupcima.

Partnerski odnosi s kupcima, dobavljačima te ostalim zainteresiranim stranama
 

Stalno obnavljanje i modernizacija.

Stalno obnavljanje i modernizacija materijalno-tehničkih sredstava, te praćenje novih tehnologija u segmentu ZAŠTITE OKOLIŠA.
 

Sprječavanje onečišćenja okoliša

Sprječavanje onečišćenja okoliša tokom manipulacije i skladištenja otpada.
 

Stalno poboljšanje djelotvornosti sistema

Stalno poboljšanje djelotvornosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.
2017 Aida Commerce | Sarajevo    
Design BY Webagent Sarajevo