GALERIJA


Bavimo se reciklažom sekundarnih sirovina širokog spektra kao što su otpadno
željezo, obojeni metali, tretmanom i zbrinjavanjem orpadnih i zauljenih voda,
infektivnog i poteocijalno infektivnog otpada, otkupom PET ambalaže, plastike,
papira, najlona, kartona kao i zbrinjavanjem EE otpada.

Čišćenje korita, ulica, fontana - čišćenje Miljacke
Čišćenje korita, ulica, fontana - čišćenje Miljacke
Čišćenje korita, ulica, fontana - čišćenje Miljacke
Čišćenje korita, ulica, fontana - čišćenje Miljacke
Čišćenje korita, ulica, fontana - čišćenje Miljacke
Čišćenje korita, ulica, fontana - čišćenje Miljacke
Čišćenje korita, ulica, fontana
Ekološka oprema
Ekološka oprema
Ekološka oprema
Ekološka oprema
Reciklaža sekundarnih sirovina - otpadno željezo
Ekološka oprema
Reciklaža sekundarnih sirovina - otkup kartona
Medicinski optad - Transport medicinskog otpada
Reciklaža sekundarnih sirovina - mašine
Reciklaža sekundarnih sirovina - mašine
Reciklaža sekundarnih sirovina - mašine
Ekološka oprema
Otkup sekundarnih sirovina - armatura
Otkup sekundarnih sirovina
Otkup sirovina - otkup kartona, najlona i plastike
Reciklaža sekundarnih sirovina
Otkup sirovina - otkup kartona
Otkup sirovina - otkup kartona
Ekološka oprema
Ekološka oprema
Ekološka oprema
Crna metalurgija - reciklaža cijevi
Reciklaža sekundarnih sirovina -transport
Ekološka oprema -ekološki centar
Ekološka oprema -ekološki centar
Ekološka oprema -ekološki centar
Ekološka oprema -ekološki centar
Ekološka oprema -ekološki centar
Ekološka oprema -ekološki centar
Ekološka oprema -ekološki centar
Ekološka oprema -eco world
EE otpad - reciklaža informatičke opreme
EE otpad - reciklaža informatičke opreme
Čišćenje korita, ulica, fontana - čišćenje Miljacke
EE otpad - reciklaža informatičke opreme
EE otpad - reciklaža informatičke opreme
EE otpad - reciklaža informatičke opreme
EE otpad - reciklaža informatičke opreme
Otkup sirovina - otkup plastike
Otkup sirovina - otkup najlona, plastike
Ekološka oprema - skladište
Ekološka oprema - vozilo
Reciklaža otkupnih sirovina
Ekološka oprema - Aida commerce
Ekološka oprema - Aida commerce
Ekološka oprema - tretman otpadnih voda
Otkup sirovina - aluminijske ambalaže
Reciklaža otpadnih sirovina - transport
Reciklaža otpadnih sirovina - transport
Otkup sirovina - otkup kartona, najona i plastike
Ekološka oprema - Aida Commerce
Ekološka oprema - Aida Commerce
Otkup sirovina - transport
Ekološka oprema - Aida Commerce
Ekološka oprema - tretman otpadnih voda
Otkup kartona, najlona, plastike - mašina
Otkup kartona, najlona, plastike - mašina
Otkup kartona, najlona, plastike - mašina
Otkup kartona, najlona, plastike - mašina
Ekološka oprema - tretman otpadnih voda Jajce
Ekološka oprema - tretman otpadnih voda Jajce
Čišćenje - zgrada
Čišćenje - zgrada
Čišćenje - zgrada
Čišćenje - zgrada
Čišćenje - zgrada
Čišćenje - zgrada
Čišćenje - zgrada
Ekološka oprema - tretman otpadnih voda
Ekološka oprema - tretman otpadnih voda
Ekološka oprema - tretman otpadnih voda
Ekološka oprema - tretman otpadnih voda
Skidanje i čišćenje grafit - vozilo
Skidanje i čišćenje grafit - vozilo
Reciklaža otpadnih sirovina - transport
Reciklaža otpadnih sirovina - skladište


AIDA COMMERCE RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini "otpad" - znači,
sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene
u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada... 

Partnerski odnosi s kupcima.

Partnerski odnosi s kupcima, dobavljačima te ostalim zainteresiranim stranama
 

Stalno obnavljanje i modernizacija.

Stalno obnavljanje i modernizacija materijalno-tehničkih sredstava, te praćenje novih tehnologija u segmentu ZAŠTITE OKOLIŠA.
 

Sprječavanje onečišćenja okoliša

Sprječavanje onečišćenja okoliša tokom manipulacije i skladištenja otpada.
 

Stalno poboljšanje djelotvornosti sistema

Stalno poboljšanje djelotvornosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.
2017 Aida Commerce | Sarajevo    
Design BY Webagent Sarajevo