EKOLOŠKA OPREMA


Pružamo uslugu tretmana otpadnih voda u smislu odvoza, zbrinjavanja, prerade i sl. U mogućnosti smo zbrinuti i na ekološki način preraditi različite vrste otpadnih voda kao što su otpadne vode onečišćene uljima, mastima i naftnim derivatima različitog mjesta nastanka, kao što su benzinske pumpe, saobraćajnice, parkinzi, površine koje se koriste za različite tehnološke procese, tvorničke hale, terazne vrste separatora.

ECO WORLD u sklopu svojih usluga nudi i uslugu izgradnje/postavljanja eko-otoka, koji se izrađuju po najsavremenijim standardima.

Izgradnja eko-otoka obuhvata zemljene radove (rasčišćavanje terena, iskop zemlje, nasipanje zemlje oko temeljnih traka, nabavka, transport, razastiranje i nabijanje šljunka ispod podne ploče i ispred ulaza niša), betonske radove (nabavka, transport materijala i betoniranje temeljnih stopa, donje ploče i ulazne rampe betonom MB 30, sa prethodno postavljenom armaturnom mrežom R131) i bravarske radove (nabavka, transport i izrada anker ploča od plosnog željeza dim. 200x200x10mm.
2017 Aida Commerce | Sarajevo    
Design BY Webagent Sarajevo