CRNA METALURGIJA


Bavimo se reciklažom sekundarnih sirovina širokog spektra kao što su otpadno
željezo, obojeni metali, tretmanom i zbrinjavanjem orpadnih i zauljenih voda,
infektivnog i poteocijalno infektivnog otpada, otkupom PET ambalaže, plastike,
papira, najlona, kartona kao i zbrinjavanjem EE otpada.

 
U ponudi imam širok izbor:

   • Cijevi (okrugle, kvadratne, pravougaone),
   • Profila (aluminijskih, plosnih, kutnih, UNP, INP),
   • Limova (HV, TV,rebrasti,pocinčani,aluminijski, bakarni),
   • Univerzalna pletiva, plastična i pocinčana, svih dimenzija...

Za kupljeni materijal u vrijednosti preko 500KM,
osiguravamo Vam besplatan prevoz u KS.

Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona
+387 33 638 467


AIDA COMMERCE RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Prema nacionalnoj definiciji otpada u Bosni i Hercegovini "otpad" - znači,
sve materije ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene
u skladu sa jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada... 

Partnerski odnosi s kupcima.

Partnerski odnosi s kupcima, dobavljačima te ostalim zainteresiranim stranama
 

Stalno obnavljanje i modernizacija.

Stalno obnavljanje i modernizacija materijalno-tehničkih sredstava, te praćenje novih tehnologija u segmentu ZAŠTITE OKOLIŠA.
 

Sprječavanje onečišćenja okoliša

Sprječavanje onečišćenja okoliša tokom manipulacije i skladištenja otpada.
 

Stalno poboljšanje djelotvornosti sistema

Stalno poboljšanje djelotvornosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.
2017 Aida Commerce | Sarajevo    
Design BY Webagent Sarajevo